Privacy Policy

นโยบายความเป็นส่วนตัว

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้กล่าวถึง อมอร์ แปซิฟิค (ไทยแลนด์), หรือในที่นี้จะเรียกแทนว่า “อมอร์ แปซิฟิค” หรือ “เรา” ในการเก็บ การใช้ และการเผยแพร่ข้อมูล ส่วนบุคคลที่เราได้รับมาจากผู้ใช้บริการ ทั้งทางออนไลน์ และทางร้านค้า กรุณาอ่านนโยบายนี้เพื่อทำความเข้าใจ

 1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง
 2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง
 3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 4. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล
 6. เราคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร
 7. ตัวเลือกและสิทธิของท่าน
 8. ติดต่อเรา
 9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

1. นโยบายความเป็นส่วนตัวของเราครอบคลุมในส่วนไหนบ้าง

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ได้กล่าวถึง “ข้อมูลส่วนบุคคล” ที่อมอร์ แปซิฟิค ได้รับจากท่านผ่านทางเว็บไซต์ ทางร้านค้า และทางกิจกรรม คำว่า “ข้อมูลส่วนบุคคล” ในที่นี้หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคล ซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ  

นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ไม่ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ไว้บนเว็บไซต์อื่น แม้ว่าเราจะมีการติดต่อ กับท่านผ่านเว็บไซต์นั้นๆ อย่างเช่น หากท่านแชร์ข้อมูลของท่านผ่านทาง เฟสบุ๊ค ทวิตเตอร์ หรือ ยูทูป ข้อมูลดังกล่าวจะอยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์นั้นๆ ซึ่งจะไม่ครอบคลุมอยู่ภายใต้ นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

2. ข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมไว้มีอะไรบ้าง

ด้านล่างนี้คือข้อมูลส่วนบุคคลที่เราได้รวบรวมไว้:

กิจกรรม

ข้อมูลส่วนบุคคลที่รวบรวม

การลงทะเบียน (จำเป็นต้องระบุ)

ชื่อจริง, นามสกุล, อีเมล์, รหัสผ่าน, หมายเลขโทรศัพท์มือถือ, เพศ(หญิง/ชาย), วันเกิด(วว/ดด/ปปปป)

การลงทะเบียน (ทางเลือก)

อาชีพ, ที่อยู่, ช่องทางการติดต่อ, ปัญหาผิว


เพิ่มเติมจากข้อมูลในตารางด้านบน เราอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านได้ใช้งาน หรือกระทำการใดๆ ผ่านทางเว็บไซต์ ข้อมูลดังกล่าวอย่างเช่น cookies, IP address, ประวัติการเข้าชมเว็บไซต์, ประวัติการใช้บริการ และ ประวัติการใช้ที่ไม่ได้รับอนุญาต

เราขอชี้แจงว่าทางเราไม่มีมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการผู้เยาว์เป็นกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ อย่างไรก็ตาม เราอาจเก็บรวบรวม และประมวลผลข้อมูล ส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับผู้เยาว์เป็นคร้ังคราว ในกรณีดังกล่าวนั้น เราจะปฏิบัติตามกฎหมายและ กฎเกณฑ์ ที่เกี่ยวข้องกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์ หากท่านมีอายุต่ำกว่า 10 ปี ท่านต้องขอความยินยอม จากผู้แทน โดยชอบธรรม หรือผู้ใช้อำนาจปกครอง ก่อนใช้ บริการของเราและผลิตภัณฑ์ของเรา เราจะเก็บข้อมูล ส่วนบุคคลของท่าน จนกระทั่งถึงเวลาที่สมควรเท่าที่จำเป็นกับการให้บริการของเรา หรือจนกว่าท่านจะยื่นคำขอ และ/หรือจนถึงเวลาตามที่กฎหมายกำหนดไว้

3. เราใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

อมอร์ แปซิฟิค จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อให้ข้อมูลด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ นอกจากนี้ เราอาจจะใช้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อตรวจสอบ ประวัติการซื้อ ท่านต้องลงทะเบียนเพื่อให้ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านที่จำเป็นต่อการใช้ บริการกับทางเรา เราอาจใช้ข้อมูลส่วนตัวของท่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่นๆ เท่าที่ไม่ขัดต่อข้อกฎหมายใด รวมไปถึง การตรวจสอบ การกระทำผิดต่างๆ เพื่อเก็บข้อมูล ไว้กับเราและเพื่อรักษาประวัติในเชิงธุรกิจ ทั้งนี้ ภายในขอบเขตที่กฎหมายกำหนด

กิจกรรมทางการตลาด และการส่งเสริมการตลาด

ในระหว่างการใช้บริการ เราอาจใช้ข้อมูลของท่านเพื่อส่งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด การส่งเสริมการขาย และแนะนำผลิตภัณฑ์และการบริการ ที่เหมาะสมกับความต้องการของท่าน ผ่านเว็บไซต์ ของลาเนจ แอพพลิเคชั่นบนมือถือ อีเมล์ และช่องทางการสื่อสารอื่นๆ หากท่านได้ตกลงที่จะรับ ข้อมูล ข่าวสารดังกล่าวจากเราแล้ว ท่านมีสิทธิยกเลิกความยินยอม ดังกล่าวได้ทุกเมื่อ โดยท่านสามารดำเนิน การยกเลิกความยินยอมในการรับแจ้งข้อมูลข่าวสารได้โดยส่งอีเมลมาที่ support.laneige@th.amorepacific.com

4. เราเผยแพร่และแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายกำหนด อมอร์ แปซิฟิค อาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีต่างๆ ดังนี้

 • เพื่อการให้บริการ เราอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่านกับบริษัทที่ดำเนินการให้บริการแก่เรา เช่น การส่งจดหมายทางไปรษณีย์ การส่งอีเมล์ การวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า การอำนวยความสะดวกทางด้านการตลาด การตรวจสอบการฉ้อโกง การดำเนินการสำรวจลูกค้าและ การให้บริการแก่ลูกค้า
 • เครือข่ายออนไลน์ เครื่องมือ และปลั๊กอิน หากท่านใช้เครื่องมือบนเว็บไซต์ที่ให้บริการแก่ท่าน ผ่านบุคคลที่สาม ข้อมูลอาจถูกเก็บรวบรวม หรือถูกแบ่งปันข้อมูลระหว่างลาเนจและบุคคลที่สาม ตัวอย่างเช่น หากท่านกด "Like" บนเฟสบุ๊ค เฟสบุ๊คอาจจดจำว่า ท่าน “ชอบ” ผลิตภัณฑ์ และอาจโพสต์ข้อมูลบนเฟสบุ๊ค
 • กรณีอื่นๆ ลาเนจอาจแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อปกป้องสิทธิตามกฎหมายของบริษัท พนักงาน ตัวแทนของเรา และบริษัทในเครือของเรา เพื่อปกป้องความปลอดภัย และการรักษาความปลอดภัยของผู้เข้าชมเว็บไซต์ และเพื่อตรวจสอบและป้องกันการทุจริต หรือเพื่อให้สอดคล้องกับกฎหมายหรือกระบวนการทางกฎหมาย

อมอร์ แปซิฟิค จะทำตามขั้นตอนเพื่อให้มั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะถูกใช้โดยบุคคลที่สามทั้งหมดภายใต้นโยบายนี้ นอกจากนี้เราจะไม่แบ่งปัน ขาย หรือเผยแพร่ ข้อมูลส่วนบุคคลใดๆ ของท่านโดยปราศจากความยินยอม ของท่าน หากอมอร์ แปซิฟิคเข้าร่วมทุนกับ บริษัทอื่น หรือขาย หรือร่วมกิจการกับองค์กรธุรกิจอื่น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผยต่อคู่ค้า หรือเจ้าของธุรกิจใหม่

อมอร์ แปซิฟิค อาจแบ่งปันข้อมูลที่ไม่ได้ระบุถึงตัวท่าน อย่างเช่น ข้อมูลที่ไม่ได้เกี่ยวข้องโดยตรงกับชื่อของท่าน ในกรณีที่นอกเหนือไปจากที่ระบุไว้ข้างต้นดังต่อไปนี้

 • ข้อมูลโดยรวม: เราอาจเผยแพร่ข้อมูลโดยรวมที่ไม่ระบุเฉพาะเจาะจงถึงตัวบุคคลแก่พันธมิตรทางการตลาดของเรา หรือเพื่อใช้ในการโฆษณาส่งเสริมการขาย
 • การโฆษณาแบบอิงพฤติกรรม: บุคคลที่สามอาจใช้เทคโนโลยี (เช่น cookie) เพื่อรวบรวมข้อมูลของท่านเกี่ยวกับการใช้เว็บไซต์ของเราและเว็บไซต์อื่น ๆ เพื่อให้พวกเขาสามารถให้การโฆษณาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เหมาะกับความสนใจของท่าน โฆษณาดังกล่าวอาจปรากฏทั้งในเว็บไซต์ของเราหรือในเว็บไซต์อื่น ๆ

5. การถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคล

ในมุมมองของการประกอบธุรกิจต่าง ๆ ทั่วโลก อมอร์ แปซิฟิค อาจให้หรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ให้กับบริษัทอื่น ที่ตั้งอยู่ต่างประเทศ เพื่อการจัดการ และ/หรือ ปฏิบัติ หรือบริการงานบางอย่างในนามของเรา โดยข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกส่ง ไปเก็บไว้หรือประมวลผล จะอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบและมาตรการ ในการปกป้องข้อมูลส่วนตัวของอมอร์ แปซิฟิค ทั้งนี้ ตามเงื่อนไขและกฏเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

6. เราคุ้มครองข้อมูลของท่านอย่างไร

(1) เมื่อเราได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราจะจัดให้มีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อป้องกัน การสูญหาย เข้าถึง ใช้ เปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ รวมถึงทบทวน มาตรการดังกล่าวเมื่อมีความจำเป็น หรือเมื่อเทคโนโลยีเปลี่ยนแปลงไป เพื่อให้มีประสิทธิภาพในการรักษาความมั่นคง ปลอดภัย ที่เหมาะสม ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนด

(2) ในกรณีที่ต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลแก่บุคคลหรือนิติบุคคลอื่น เราจะดำเนินการเพื่อป้องกันมิให้ผู้นั้นใช้หรือเปิดเผย ข้อมูลส่วนบุคคล โดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ

(3) เราจะจัดให้มีระบบการตรวจสอบเพื่อดำเนินการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคล เมื่อพ้นกำหนดระยะเวลา การเก็บรักษา หรือ ที่ไม่เกี่ยวข้อง หรือเกินความจำเป็นตามวัตถุประสงค์ ในการเก็บรวบรวม ข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือตามที่เจ้าของ ข้อมูลส่วนบุคคลร้องขอ หรือที่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ได้ถอนความยินยอม เว้นแต่เก็บรักษาตามที่กฎหมายกำหนดให้กระทำได้

(4) เราจะดำเนินการตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่บังคับใช้อยู่ซึ่งรวมถึงหน้าที่ในการแจ้งเหตุละเมิดข้อมูล ส่วนบุคคลตามที่หลักเกณฑ์ที่กฎหมายกำหนด

7. ตัวเลือกและสิทธิของท่าน

ท่านสามารถเลือกและใช้สิทธิของท่านดังนี้ :

ตัวเลือก

สิ่งที่ท่านต้องทำ

การปรับปรุงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ที่เกี่ยวกับบัญชีของท่าน

ท่านสามารถปรับปรุงหรือแก้ไขชื่ออีเมล์ คำถามการรักษาความปลอดภัย และการตั้งค่าอื่นๆ โดยเข้าสู่บัญชีของท่าน และคลิกที่ "บัญชีของฉัน"

รับข้อความผ่านมือถือ, อีเมล์ หรืออิเล็กทรอนิกส์

ท่านสามารถคลิก “ยกเลิกการรับจดหมายข่าว” ที่ด้านล่างของอีเมล์หรือ ข้อความโปรโมชั่นบนมือถือที่ท่านได้รับ นอกจากนี้ท่านยังสามารถแก้ไขอีเมล์ และการตั้งค่าข้อความบนมือถือของท่านผ่านทาง "บัญชีของฉัน" ที่หน้าเว็บไซต์

ลบข้อมูลของท่าน

ท่านสามารถลบข้อมูลของท่านและยกเลิกความยินยอมได้ตลอด เวลาผ่าน ทาง “หน้า"บัญชีของฉัน บนเว็บไซต์ หรือร้านค้า หรือติดต่อเราทางอีเมล์

ติดต่อเราเพื่อขอใช้สิทธิของท่าน

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(1) สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (right to withdraw consent): ท่านมีสิทธิในการเพิกถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมกับเรา ได้ตลอดระยะเวลาที่ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับเรา

(2) สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (right of access): ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้เราทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล ดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้เรา เปิดเผยการได้มา ซึ่งข้อมูลส่วนบุคคล ที่ท่านไม่ได้ ให้ความยินยอมต่อเราได้

(3) สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (right to rectification): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราแก้ไขข้อมูล ที่ไม่ถูกต้อง หรือ เพิ่มเติมข้อมูลที่ไม่สมบูรณ์

(4) สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (right to erasure): ท่านมีสิทธิในการขอให้เราทำการลบข้อมูลของท่านด้วยเหตุบาง ประการได้

(5) สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (right to restriction of processing): ท่านมีสิทธิในการระงับการใช้ ข้อมูลส่วนบุคคล ของท่านด้วยเหตุบางประการได้

(6) สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (right to data portability): ท่านมีสิทธิในการโอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ที่ท่านให้ไว้ กับเราไปยังผู้ควบคุมข้อมูลรายอื่น หรือ ตัวท่านเอง ด้วยเหตุบางประการได้

(7) สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (right to object): ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผล ข้อมูล ส่วนบุคคลของท่านด้วยเหตุบางประการได้

        

8. ติดต่อเรา

หากท่านมีข้อสงสัยเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลหรือการปฏิบัติงานของเรา หรือหากท่านต้องการ เข้าถึงหรือแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล ตามข้อ 7 สามารถติดต่อสำนักงานอมอร์ แปซิฟิค ผ่านทาง LINE แอดไลน์: @laneigeth

การใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่ภายใต้ข้อจำกัดทางกฎหมายที่บังคับใช้ โดยเราอาจใช้ขั้นตอน การรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสม เพื่อยืนยันตัวตนของท่าน ก่อนที่จะดำเนินการตามคำร้องขอใช้สิทธิของท่าน หากเราต้องการ หรือมีความจำเป็นที่จะติดต่อท่าน เนื่องจากเหตุการณ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เราอาจจะติดต่อผ่านทางอีเมล์ โทรศัพท์ หรือจดหมาย

9. การเปลี่ยนแปลงนโยบาย

เราอาจปรับแก้นโยบายเป็นครั้งคราว เราขอแนะนำให้ท่านทบทวนนโยบายส่วนบุคคลของเราเป็นระยะ เพื่อทำความเข้าใจ นโยบายเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ฉบับล่าสุดของเรา เราจะระบุวันที่ที่ชัดเจน ของการบังคับใช้ นโยบายที่ปรับแก้ทุกครั้ง ที่ข้างท้ายสุดของนโยบาย มีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคม 2019

 

* Cookies คือข้อมูลจำนวนหนึ่งที่เราเก็บไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน ระบบของเราจะทำการจัดเก็บ cookies ไว้ในคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านได้เข้ามาชมเว็บไซต์ของเรา นอกจากว่าท่าน จะแสดงให้เห็นว่า ท่านไม่ยินยอม ให้เราเก็บข้อมูลเหล่านี้ cookies จะช่วยให้การเข้ามาชม และใช้งาน เว็บไซต์ในครั้งถัดไปสะดวกขึ้น และยังช่วยให้เราสามารถ ตรวจสอบการเข้าชมเว็บไซต์ รวมไปถึงการปรับเปลี่ยน เนื้อหาบนเว็บไซต์สำหรับท่าน ท่านอาจจะ ตั้งค่าคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ของท่านให้ปฏิเสธการจัดเก็บ cookies โดยเปิดใช้งานการตั้งค่านี้ในเบราว์เซอร์ของท่าน แต่ในกรณีนั้น ท่านอาจจะไม่สามารถ ที่จะใช้ คุณสมบัติบางอย่าง บนเว็บไซต์ของเราได้ โปรดดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ "ความช่วยเหลือ" บนเบราว์เซอร์อินเทอร์เน็ตของท่าน เพื่อศึกษาวิธีการตั้งค่าปิดรับ cookies ทั้งหมด หรือเปิดแจ้งเตือนก่อน cookies จะถูกจัดเก็บ